Dokumentacje kontroli

  Dokumentacje kontroli


  ROK 2020


  1. Podmiot kontrolujący:  Państwowa Inspekcja Pracy

      termin przeprowadzonej kontroli: 7 lipca 2020

      zakres przedmiotowy kontroli: wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy oraz

      technicznego bezpieczeństwa pracy 

      Wydano zalecenia pokontrolne, zalecenia wykonano.


  ROK 2021


      1. Podmiot kontrolujący:  Archiwum Państwowe w Katowicach

            termin przeprowadzonej kontroli: 14 września 2021

            zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów ustawy o narodowym zasobie

            archiwalnym i archiwach 

           Wydano zalecenia pokontrolne, zalecenia w trakcie realizacji.


  Opublikował: Wioletta Puk
  Publikacja dnia: 22.08.2022, 13:31
  Dokument oglądany razy: 1 078
  Podpisał: Wioletta Puk
  Dokument z dnia: 22.08.2022