Oferty pracy

Wersje archiwalne strony:
 • Oferty pracy wersja z dnia 09.10.2020, 09:20
  powód zmiany: Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór na stanowisko pracy:   Pracownik techniczny (umiejętności: ślusarz, spawacz, hydraulik) Miejsce pracy: Katowice Region: śląskie   Zakres obowiązków na stanowisku pracy: Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: Obsługa, konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowejdrobne prace remontowe i naprawcze w zakresie instalacji wodn-kan i COprace ślusarskiespawanie: gazowe, elektryczne, migomatwykonywanie innych czynności związanych z obowiązkami działu technicznego Wymagania kwalifikacyjne: -        doświadczenie zawodowe -        umiejętność drobnych prac remontowych i naprawczych w zakresie instalacji wodn- kan i CO, -        prace ślusarskie, -        podstawowa umiejętność spawania: gazowe, elektryczne, migomat. -        umiejętność pracy w zespole, -        umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, -        otwartość, kreatywność i energiczność, -        samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę. -        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku; -        mile widziane prawo jazdy kat. B   Oferowane warunki pracy oraz benefity: praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach stosunku pracydodatek stażowy (wysokość uzależniona od stażu pracy ogółem)dofinansowanie wypoczynkunagroda rocznaubezpieczenie grupowe   Ofertę zawierającą list motywacyjny oraz CV należy (do wyboru): przesłać pocztą elektroniczną: grzegorz.niedobecki@miasto-ogrodow.eu (w temacie maila proszę o zamieszczenie sformułowania: „ Rekrutacja – Pracownik techniczny”)dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście (Portiernia) w zamkniętej kopercie (na kopercie proszę o zamieszczenie sformułowania: „ Rekrutacja – Pracownik techniczny”) na adres:                Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek                40-032 KATOWICE, Plac Sejmu Śląskiego 2 możliwość wstępnie kontaktu telefonicznego z panem Grzegorzem Niedobeckim: tel. 606 686 240 Termin dostarczania ofert do dnia 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu).   Uwagi dodatkowe: Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.Prosimy o zawarcie w ofercie CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przebiegu procesu zatrudnienia prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach”.Dokumentacja ofertowa kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone, a pliki elektroniczne usunięte w terminie miesiąca od dnia zamknięcia naboru.Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.   Informacja dla kandydata do pracy  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przebiegu procesu zatrudnienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa; 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 5. Podanie danych jest niezbędne do przebiegu procesu zatrudnienia i realizacji w tym zakresie przepisów prawa, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,  6.  Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do: ·    dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ·      sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), ·      usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), ·      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO), ·      wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO), ·      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). .      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO), .      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Oferty pracy wersja z dnia 04.05.2023, 12:52
  powód zmiany: podlinkowano treść ogłoszenia
 • Oferty pracy wersja z dnia 04.05.2023, 12:46
  powód zmiany: wprowadzenie danych

Wersje archiwalne załączników do strony:
 • s228s1683197686.pdf wersja z dnia 04.05.2023, 12:54 usunięte: 04.05.2023, 12:56
  powód zmiany: podlinkowano dokument