Skargi i wnioski

    Podstawy prawne rozpatrywania:

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 - tekst jednolity) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002, poz. 46)

    Skargi i wnioski można składać pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dyrektor Katowice Miasto Ogrodów -  Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środę w godzinach od 10.00 do 13.00.
    Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania.


Opublikował: Wioletta Puk
Publikacja dnia: 09.10.2020, 09:11
Dokument oglądany razy: 1 710
Podpisał: Wioletta Puk
Dokument z dnia: 08.10.2020