Status prawny


     Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/KMO-IK/17/20.

    Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek posiada osobowość prawną.

    Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek działa na podstawie uchwały nr XIV/311/19 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2019 r. dokonano z dniem 1 lutego 2020 r. połączenia 'Katowice Miasto Ogrodów
    – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" oraz  Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek; zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz właściwych przepisów prawa.


Opublikował: Wioletta Puk
Publikacja dnia: 09.10.2020, 09:04
Dokument oglądany razy: 2 115
Podpisał: Wioletta Puk
Dokument z dnia: 08.10.2020