Finanse


    Na mocy uchwały nr XIV/311/19 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2019 r. dokonano z dniem 1 lutego 2020 r. połączenia 'Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" oraz  Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

    Instytucja wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/KMO-IK/17/20.

    Z dniem 1 lutego 2020 r., na mocy ww. uchwały, stroną wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartych umów staje się nowopowstała instytucja.

    ROK 2020

    Rachunek zysków i strat


Opublikował: Wioletta Puk
Publikacja dnia: 24.07.2023, 13:29
Dokument oglądany razy: 632
Podpisał: Wioletta Puk
Dokument z dnia: 24.07.2023